.quickedit {display:none;} .quickedit {display:none;}

12 Mart 2016 Cumartesi

Toplumların ilerlemesi için din mi yoksa dinsizlik mi (ateizm mi) daha uygundur?

Toplumların ilerlemesi için din mi yoksa dinsizlik mi (ateizm mi) daha uygundur? 

Klişe laflardan hiç hoşlanmıyorum. Ama maalesef sosyal medya bunlardan geçilmiyor. Bu klişelerden bu günlerde en gıcık olduğum din ile ilgili olanlar. Bunlar da iki gruba ayrılıyor. İlki; her türlü geri kalmışlığı ve kötülüğü dine bağlayıp din insanı geri bırakıyor anlamına gelen sözler, diğeri de her şeyin, hatta her bilimsel gerçeğin dinde var olduğunu belirten sözler. Adam yeni bir buluşu duyar duymaz hemen altına not düşüyor: ''Bu Kur'anda var.'' veya ''Peygamberimiz şu kadar yıl önce bunu söylemişti.'' Diğerleri de genelde dinlerin, özelde Müslüman ülkelerin geri kalmışlığı söz konusu olduğunda hemen puntoyu atıyor: ''Din toplumları geri bırakır.'' veya ''Din yüzünden bu hale geldik.'' gibi şeyler yazıyor.  
Bunların ikisi de ne dine, ne bilime ne de tarihi gerçeklere uygun değil diye düşünüyorum. Mesela biraz araştırırsak dünyada hala ok ve yay kullanan ve gelişmiş bir dini olmayan bir sürü topluluk olduğu gibi bir dini olan ama tarihte ve şu anda en modern toplumlar arasında olan ülkeler de var. Öte yandan her şey din kitaplarında yazıyor idiyse bunları neden o dinlerin din adamları değil de başka dinlerden veya ateist olan bilim adamları buluyor? Bence ne ateist olmak insanı ilerleten bir şey, ne dindar olmak insanı gerileten bir şey, ne de din kitaplarında her şey yazıyor. Zaten onlar adı üzerinde dini kitaplar, bilimsel konularla ilgili kitaplar değil. Bu sebeple fizik, kimya veya matematikten bahsetmelerini bekleyemeyeceğimiz kitaplar.    
Bu klişeleri uyduranlar bence bunları yazarken biraz düşünmeliler. Acaba yazdığımın en ufak bir doğru olma ihtimali var mı diye. O zaman yanıldıklarını kolayca anlayacaklar. Mesela şunu düşünsünler: O bahsettiğimiz, dini olmayan ilkel kabileler, dinsiz oldukları halde gayet geriler ve İsrail gibi kuruluşu bile dini bir motivasyona dayanan bazı ülkeler de dindar olmalarına rağmen oldukça ileriler. Öte yandan her şeyi dine, yani Kur'an ve Hadislere göre yaptığını iddia eden Suudi Arabistan veya İran da, o binlerce yıl önce söylendiği veya Kur'an'da yazıldığı iddia edilen hususlardan yararlanıp ta bir halt yapabilmiş değiller.  
Bence; tarih te, din de, bilim de, kültür de insanlık tarihiyle, yani insanla ilgili şeyler. Eğer bir toplumun insan kalitesi düşükse veya o toplumun gelişmesi için diğer şartlar uygun değilse yalnız başına din veya dinsizlik o topluma belki zarar verebilir ama kesinlikle bir fayda vermez. Bu yüzden artık ne zaman din karşıtlığı adına saçma sapan bir söz veya ne zaman her şeyi illa ki dine bağlamaya çalışan bir söz görsem kusacağım geliyor....
 Bu saçma şeyleri görmekten ben artık iyice sıkıldım ama bazıları hala sıkılmadı.Kardeşim bırakın bu boş muhabbetleri de çalışın. Bir şeyler üretin. Hiç kimseye veya hiçbir şeye çamur atmakla uğraşmayın. Yaşadığınız toplum eğer geri kalmışsa bunun sebebi toplumun diğer üyeleriyle birlikte aynı zamanda sizsiniz. Suçu başkasına yıkarak tembelliğinize bir bahane bulamazsınız. Ayrıca her şeyi dinde var deyip geçenlere de şunu söylüyorum; o bilimsel buluşları siz yapmıyorsanız eğer ''Bu hadiste veya Kur'an'da var.'' filan demeyim. Madem var neden sen bulmadın o zaman kardeşim?

M.Ç. 12.3.2004