.quickedit {display:none;} .quickedit {display:none;}

17 Kasım 2013 Pazar

Propagandanın Sosyo Psikolojik Temelleri

Yine çok eskiden okuduğum bir kitaptan o zaman çıkardığım notları paylaşıyorum.

-Hedef kitleyi ve geçmişini iyi tanıyın.
-İnsanların bilinç altına ve duygularına hitap edin.
-Toplumda ortaya çıkan ihtiyaçları tespit edin ve propagandayı bu ihtiyaçlar üzerine kurun.
-Zayıf ve dirayetsiz durmayın. Toplum zayıfların değil güçlü olanların arkasından gider.
-Modern teknik ve araçlardan mutlaka yararlanın.
-Sembol ve simgeler kullanın.
-Mesajınızı sürekli tekrarlayın.
-Topluma bir bütün olarak hitabederken bunu insanların en yorgun olduğu akşam saatlerinde yapın. Konuşmanız telkin şeklinde olsun.
-Kitleleri bir araya getirin.
-Toplumun dikkatini çekin. Güvenini kazanın. Onlara ümit verin. Yeni bir alternatif sunun. Kitleleri harekete geçirin.
-Konuşmalarınızı; zeka seviyesi en düşük insanın rahatça anlayabileceği şekilde açık, basit ve anlaşılır olarak yapın.
-İddialı olun. İddialarınız açık ve sade olsun.
-Politikada ahlak yoktur. Hesaba katılan tek şey sonuç almaktır.

Saygılar sunarım.