.quickedit {display:none;} .quickedit {display:none;}

17 Kasım 2013 Pazar

Propaganda ve adam kazanma yöntemleri: Kitle hareketlerinin motivasyonları.

Yıllar önce alıp okuduğum ve çok beğendiğim bir kitap olduğundan, ''Erick Hofner''in ''Kesin İnançlılar'' isimli kitabının önemli noktalarını defterime not etmiştim. Bu şahıs; esas olarak 19'ncu Y.Y. sonunda ABD'de ortaya çıkan işçi örgütleri ile radikal bazı örgütleri (Ku Klux Klan gibi) inceleyerek bunları yönlendiren temel esasları belirlemeye çalışmış. Ayrıca, dünya çapında yaygın; Komünist, milliyetçi ve dini hareketleri de incelemiş ve bu kitle hareketlerinde insanları içine çeken ve harekete sürükleyen motivasyonları tespit etmeye çalışmış. Bu kitabı da bu incelemeler sonucunda yazmış.
Ben bu kitapta; propaganda ve örgüte adam kazanma konusunda önemli gördüğüm hususları not etmişim. Şimdi bu bilgileri sizinle paylaşacağım.

-Hayal kırıklığına uğramış kişiler, psikolojik olarak etkilenmeye çok müsaittirler.
-Milliyetçi heyecan eğer kontrollü değilse ve önü alınmazsa çok çabuk alevlenir.
-Propaganda yaparken pratik amaçları kutsal amaçlar gibi göstermek etkili sonuçlar verir.
-Her kitle hareketinin büyümek için topluma herkesin benimseyebileceği ortak bir düşman sunması gerekir. Uygun bir ortak düşman yoksa bu düşman hayali bile olsa yaratılmalıdır.
-Derdi ve problemleri olan insanlar kitle hareketleri için çok uygundur. Bunları harekete çok kolay geçirilebilirler.
-Toplumda mevcut hoşnutsuzlukları amacınız için kullanabilirsiniz.
-Toplum için, geleceğe ait bir hedef koyun ve insanları bu hedefe ulaşılacağına inandırın.
-Nefret duyguları en kolay kullanılabilen duygulardır.
-Hayat tecrübesi az olan (özellikle gençler vb) insanlar üzerinde yoğunlaşın.
-Kendine güveni zayıf insanlara güven duygusu vererek kitlenin içine çekebilirsiniz.
-İşinden ve hayatından memnun olmayanlara kanca atın.
-Geleceğe ait ümit verin. Aydınlık bir gelecek vaat edin.
-İşsiz güçsüz, amaçsız insanlara ümit ve gerçekleştirilecek bir amaç sunun.
-Dini duyguları istismar edenler kitleleri daha çabuk yanlarına çekerler.
-Rakiplerinizin en ateşli taraftarlarına kanca atın.
-Bir kitle hareketi ancak rakip bir kitle hareketi ile dengelenebilir. Tehlikeli bir kitle hareketi varsa onlara rakip başka kitle hareketlerini destekleyin.
-Göç ve göçmenler çok önemli sonuçlar yaratabilir. Göçmenler kitle hareketleri için de uygun kitlelerdir.
-Toplumun en alt kesimlerine el atın. Onları yanınıza çekin.
-Kitle hareketleri en çok şu gruplar üzerinde durur:
  *Yoksullar,
  *Başı boş gezen insanlar,
  *Azınlıklar,
  *Gençler,
  *Muhterisler (ihtiraslı kişiler),
  *Bir kusur veya sabit fikri olanlar,
  *Sakatlar ve yaşlılar,
  *Aşırı bencil kişiler,
  *Bunalımlı tipler,
  *Suçlular.
-Birbiriyle rekabet eden ve birbirine şüpheyle bakan kapalı topluluklar (mesela tarikatlar) birbirlerine karşı denge unsuru olarak kullanılabildiği gibi kitle hareketlerince de istismar edilebilir.
-Kapalı toplulukların düzenini dağıtmayın. Fikirlerinizi bu toplulukların liderlerine veya topluluğa toptan enjekte edin.
-Örgütünüzü; insanların zorluklardan kaçıp kendilerini güvende hissettikleri bir sığınak olarak sunun.
-Zaaf ve zayıflık göstermeyin. Ortaçağ sonunda halk kiliselerin kudretine değil zaaf içinde olmasına isyan etmiştir.
-Askerden yeni dönen gençler gibi geleceğini belirleme aşamasında olan gençlere hitap edin.
-Toplumda (eğer varsa) uzun süredir devam eden çekişmelerden oluşan bıkkınlık duygusunu vurgulayın. Buna çare olarak kendinizi gösterin.
-En başarısız ve en başarılı insanlara el atın. Bunlara bulunduklara yere uygun hedefler sunun.
-Evde kalmış kızlar gibi çözümü zor problemi olan kişilere hitap eden vaatlerde bulunun.,
-Sık sık büyük tören ve mitingler düzenleyin.
-Geçmişteki iyi dönemleri şimdi yaşanan olumsuz şeyleri karalamak için örnek gösterin ve mukayeseler yapın.
-İnsanlara, uğruna savaşmaya değecek amaçlar sunun.
-İnsanlar para için değil ama bir bayrak, bir rozet, bir namus ve hatta bir efsane için ölürler. Bu duyguyu kullanacak araçlarınız olsun.
-Kesin zafer vaat edin.
-Bütün nefreti tek bir düşman üzerine toplayın ve her şeyin suçunu ona yükleyin (Mesela Hitler her şeyin suçunu Yahudilere, Lenin burjuva sınıfına yükleyerek bunu sağlamışlardır.).
-İdeal bir düşman yabancı olmalıdır. Yabancı düşmanın, illaki ülke dışından olması gerekmez. Toplumun çoğuna herhangi bir konuda (ideoloji, din, ırk, dil vb. farklılıklar da olabilir.) topluma göre farklılık arz etmesi yeterlidir.
-Aşağılık duygusu olanların bu duygularını kullanın.
-Toplumda zaten var olan ve su yüzüne çıkmış rahatsızlıkları sık sık işleyin.
-Propaganda zorlama ile birlikte yürütülürse daha etkili olur.
-Elinizdeki gücü merhamet etmeden ve ısrarla kullanın.
-Meşguliyet insanları birleştirir. Taraftarlarınızı ve toplumu sürekli bir şeylerle meşgul edin.
-Yürüyüş insanları olumsuz düşüncelerden uzaklaştırır. İnsanları harekete geçirin, yürüyüşler düzenleyin.
-Toplumda var olan şüphelerden yararlanın. İstismar edeceğiniz konularda da insanların kafasında o konuda şüphe yaratın.
-Toplumu fikir ve konuşmaları ile etkileyen insanları yanınıza çekin.

Gördüğünüz gibi bunların içinde çoğu insana çok dürüstçe, insancıl ve demokratik olmayan maddeler de bulunmaktadır. Bu normal bir şeydir. Çünkü radikal hareketler dahil kitle hareketleri ve onların liderlerinin uyguladığı yöntemlerdir.
Burada tuhaf olan tek şey; bu maddelere dikkatlice bakarsanız görebileceğiniz gibi bu gün bunların  Türkiye'de uygulananlara çok benzerlik göstermesidir.
Daha demokratik hale geldiğimiz iddia edilirken bu tür hareketlere daha fazla benzememiz ironik bir durumdur.
Ban öyle geliyor ki, sanki birisi bu kitabı almış, okumuş ve benim gibi özet çıkarmış, şimdi de bunları uyguluyor.

Saygılar sunarım.