.quickedit {display:none;} .quickedit {display:none;}

17 Kasım 2013 Pazar

Propaganda ve Kamuoyu Oluşturma

Propaganda ve Kamuoyu Oluşturma

Eski defterlerimi karıştırırken çok eskiden okuduğum bir kitaptan çıkardığım notlara rastladım. Kitap Dr.Osman ÖZSOY'a ait ve adı da ''Propaganda ve Kamuoyu Oluşturma''. Defterime aldığım notları burada paylaşıyorum. Umarım okuyanların işine yarar.

-Propaganda gücünü telkinden alır.
-Propaganda, ne kadar yalın olursa ve toplumun duygularına ne kadar hitap ederse o kadar etkili olur.
-Toplum her sözün gerçek olduğuna inanmaya temayüllüdür.
-Bir efsanenin mutlaka gerçek olması gerekmez.
-Yurt içi propagandada en etkili faktörlerin başında basın gelir.
-Şayialar, askeri strateji açısından önemlidir. Orduların keşif kolları gibi önden giderler ve benzer işlevi görürler.
-Misyonerler, güvercin kadar masum görünseler de aslında yılan kadar zehirlidirler.
-Eğitim (nerede eğitim gördüğünüz dahil) çok önemli etkiler yaratır. Sivas kongresinde ABD mandasını isteyenler, ABD kollejlerinden mezun olanlardı.
-Kabile ve arazi ihtilafları karışıklık çıkarmak için kullanılabilir.
-Propagandaya başlamadan önce muhatabınızı mutlaka tanıyınız.
-Propaganda yaptığın kitle ile ortak noktalar bul ve bu ortak noktalara heyecan katarak onları güçlendir.
-Çabukluk önemlidir. Gelişen her duruma uygun olarak art arda yeni açıklamalar ve yeni kanıtlar öne sür.
-Toplumu tenkit etme. Öv ve duygularını okşa.
-Çok fazla konudan bahsetme. Birkaç önemli mesaj seç ve bunları sürekli olarak tekrarla (Mesela: Halk için, halka dönük ve halktan yana gibi.).
-Sözlü propaganda daha önemlidir. Çünkü toplumun ancak küçük bir kısmında okuma alışkanlığı vardır.
-Propaganda konuşmaları için akşam saatleri daha uygundur.
-Disiplinli bir kişi ve örgüt görüntüsü ver. Zaman zaman güç gösterisinde bulun.
-Kitlelere hitab et. Kişilere değil.
-Bir ideal ortaya sür.
-Toplumun dikkatini çek.
-Toplumun güvenini kazan.
-Umut ve beklentileri karşılayacak alternatif öneriler sun.
-Umutlarını yitirmiş insanları hedef seç ve onlara umut aşıla.
-Muhteşem ve kutsal bir görev icra ediyor inancı oluştur.
-İlgi ve dikkati geleceğe yönelt.
-Nefret edilecek ortak bir düçman seç.
-Düşman mümkünse yabancı olsun.
-Propaganda arkasında bir güç varsa daha etkili olur.
-Yürüyen bir dangalak, oturan bir entelden daha etkilidir. Harekete geç.
-İnanç insan ruhunu güçlendirir. Amacınıza uygun bir inanç oluşturun.
-Hedef kitlenin dikkatini eski mutlu günlere çek. Düşmanlarına; yaşamın güzelliğini ve ölümün yersizliğini vurgula.
-Anlattığın konuları sadeleştir. Mümkünse bir defada konuşacağın konu sayısını teke indir.
-Semboller kullan.
-Dikkat çekici renkler kullan.
-İfadelerini basitleştir.
-Toplumlar kadın gibidir. Ona göre davran.
-Amcına uygun olarak bazı olayları seç ve onları büyüt, hatta şişir.
-Mesajını sürekli tekrarla.
-Kitle ile aynı düşünce noktalarını yakala ve propagandaya buralardan başla.
-Söylediklerinde ve yaptıklarında ısrarcı ol.
-Kimse ile teke tek tartışma. Sürekli olarak cesur iddialar ileri sür.
-Düşmanına veya rakibine olumsuz imaj yaratacak bir lakap tak.
-Kalıplaşmış imajlara saldırma, aksine onlara saygı göster ve onları kullan. Mesela; camiye git, ulu ağaçlara ve yatırlara saygı göster.
-Sana en iyi hizmet edebilecek bir gerçeği seç ve sürekli bunu işle.
-Yalan söyleme, söylemen gerekiyorsa çok dikkatli ol.
-Uygun zamanda uygun mesajlar seç ve kullan.
-İddialarında ve söylemlerinde bir bütünlük ve süreklilik olsun. Devamlılık önemlidir.
-Mutlaka bir plan yap ve buna uygun hareket et.
-İkna edici şekilde konuş.
-Toplumun genel inançlarına saygı göster.
-Öncelikli hedef kitlen; fakirler, uyumsuzlar, umutsuzlar, benciller, azınlıklar, can sıkıntısı çekenler. kadınlar ve suçlular olsun.
-Rkibini karikatürize et.
-Buröşürleri bol bol kullan.
-Sansasyonel olayları amacın için kullan.
-Parayı etkili şekilde kullan.
-İhtiyaç maddelerini kullan. Bunları insanlara temin et. Kibrit kutusunu bile üzerine mesaj yazarak dağıt.
-Toplumda önemsenen kişileri yanına çek.
-Anıtlar ve simgesel esrlar yap. Mevcut olanların önünde törenler düzenle.
-Spor aktivitelerini kullan.
-Gücünü abart.
-Sinema ve televizyon gibi iletişim araçlarını etkili şekilde kullan.


Saygılar sunarım.