.quickedit {display:none;} .quickedit {display:none;}

26 Ekim 2017 Perşembe

Yahova Şahitleri 2: Şahitlerin Amaçları Nelerdir?


     Bir önceki yazımızda Yahova Şahitlerinin Amerika'da 1872 yılında Charles Taşe Russel (Papaz Russel) tarafından kurulduğunu ve bir Hristiyan tarikatı olduğunu açıklamıştık. Yalnız bu tarikat Katolik ve Protestanlığın yanlış yola saptığına inanan ve İncil yerine Kitab-ı Mukaddes'i esas kaynak olarak kabul eden ve gerçek tanrının bu kitaptaki Yahova olduğuna inanan diğer Hristiyan tarikatlarından biraz farklı bir tarikattır.
     Bu tarikat cehennemin varlığına inanmamakta, cehennemliklerin bu dünyada cehenneme gömüleceklerine ve yok olacaklarına inanmaktadır. Cennet te bu dünyada gerçekleşecek ve İsa Mesih indikten sonra cennete gidecek tüm ölülerin de dirileceğini ve cehennemliklerle yapılan savaş sonunda tüm cehennemlikleri yok edeceğini ve 1000 yıl boyunca İsa Mesih liderliğinde bir dünya krallığı kurulacağını iddia etmektedirler.
     Buradan da anlaşılabileceği gibi bu tarikatın amacı yakında İsa Mesih'in tanrı Yahova'nın yanından dünyaya inmesine kadar ona uygun ortamı ve taraftar kitlesini hazırlamaktır. İsa Mesih inince de bu taraftarlarla beraber diğer insanlarla savaşılacak ve 1000 yıl sürecek olan teokratik Hristiyan devleti kurulacaktır.
     Tarikatın üyeleri bu amaçlarına ulaşmak için dünyanın her yerinde faaliyet göstermektedir. Bu maksatla insanları Yahova Şahidi yapabilmek için tebliğ ekipleri oluşturulmuş ve bu ekipler hizmet aşkı ile tüm varlığı ile çalışmaktadırlar. Bu hizmet ekibinde günlük mesaisinin tamamını bu tebliğ işine ayıranlara ''öncüler'', yarım gün çalışanlara ise ''NEŞRİYATÇILAR'' denilmektedir.
     Bu şahitler iki yöntemle taraftar kazanmaya çalışırlar. Birinci yöntem dergi ve risaleler yayımlayarak dağıtmak, ikincisi ise insanlarla bire bir temas kurmak şeklindedir. Bu tür faaliyetler sonucunda eğer bir mahallede yeterince taraftar toplamışlarsa o mahallede bir kilise açarlar. Bu kiliseler bildiğimiz Hristiyan kiliseleri gibi değildir.
     Türkiye gibi Müslüman ülkelerde genellikle bir apartman dairesi kilise olarak kullanılır. Bu kiliseler Krallık Salonu derler. Bu kiliselerde Kitab-ı Mukaddes eğitimi verilir ve bu kitapta anlatılanlar günlük gerçek olaylara ve gelecekte olacağına inandıkları olaylara göre yorumlanarak bu kitabın tek gerçek ve doğru kitap olarak göstermeye çalışırlar.
     Tarikat mensupları özel yaşamlarında da bu kitaba göre oldukça katı kurallara bağlı kalmak zorundadır. Örneğin boşanmak kesinlikle yasaktır. İçki içmek ve sigara kullanmak ise haramdır.Şahitler sadece Yahova'nın Şahitleri olduğundan diğer dinlerin ve mezheplerin hiçbir kuralına saygı göstermezler.
     Yahova Krallığı dini bir krallık olacağı için etnik ayrım gözetmezler. Ayrıca hiçbir devletin varlığına, bayrağına, milli marşına ve diğer devlet sembollerine saygı göstermezler. Onlar sadece İsa Mesih'in dünyaya indiği zaman savaşacakları için kendi taraftarlarına ''KUTSAL İŞÇİ'' derler ve hiçbir devlet için savaşmazlar veya askere gitmeyi kabul etmezler.
     Dolayısıyla Yahova Şahitleri; İşaya'nın (40/10) ayetinden isimlerini alan, Yahova'nın güçlü bir tanrı ve tek gerçek tanrı olduğuna, İsa'nın da vadedilmiş ''YENİ DÜNYA'NIN KRALI'' olduğuna, bu kralın şimdi taç giymiş olarak gökte tanrının yanında bulunduğuna, yakında yeryüzüne inerek günahkarlarla savaşacağına ve Armagedon savaşında yeryüzündeki tüm kötü insanları yok edeceğine, Yahova'ya boyun eğip onun ikazlarına uyanların bu savaştan sonra kurulacak yeryüzü krallığında ebedi olarak yaşayacağına inananların oluşturduğu bir Hristiyan tarikatıdır. Bu sebeple temel maksatları yakında gerçekleşecek olan İsa'nın yeryüzüne inişine hazırlanmak ve o zamana kadar mümkün olduğu kadar çok taraftar kazanmaktır.

Saygılar sunarım.
Bu tarikat hakkında yeni yazılar yayımlamaya yakın zamanda devam edilecektir.

Mehmet Çanlı

Not: Bu yazıyı beğendiyseniz alttaki butondan facebook, twitter, pinterest ve G+ tuşlarına basarak arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Teşekkürler.