.quickedit {display:none;} .quickedit {display:none;}

11 Kasım 2013 Pazartesi

Çin ekonomisi nereye gidiyor?

2013’ün ikinci yarısının başlangıcında beri açıklanan raporlara göre Çin ekonomisinin sene başında tahmin edildiği gibi hızla büyümediği ortaya çıktı. Hem Uluslararası Para Fonu ve hemde Dünya Bankası Çin ekonomisine dair açıklamış oldukları belkentilerini düşürdüler. Bu yeni değerlendirmelerin, esas olarak Çin hazine bakanlığının yeni açıklamalarına dayandırıldığı söyleniyor. Bu açıklamalar, ekonomi çevrelerinde Çin’in yıl sonuna kadar, hedeflediği %8’lik büyüme oranına ulaşamayacağı yönünde şüphelerin oluşmasına sebep olmuş görünüyor.
Herkes Çin’in performans düşüklüğü için bir şeyler söylerken bir başka yorum da Çin hükümet yetkililerinden gedi. Hükümet sözcüsü olan Zeng Yusheng’e göre Çin; 2008 ekonomik krizinin devam eden etkileri sebebiyle ABD ve Avrupa’da talepte ortaya çıkan daralmanın sıkıntılarını çekmektedir. Bu şekilde azalan talep Çin ihracatında %3,1’lik biz azalmaya sebep olmuştur. Buna ek olarak alınan tüm tedbirlere rağmen iç tüketim artırmayınca ithalatta da % 0,7’lik bir azalma ortaya çıkmıştır. Bu sebeplerden dolayı Çin’in yıllık dış ticaret fazlası şimdiye kadar %14 azalarak 21,7 milyar dolara kadar düşmüştür.
Tüm bu anlatılanlardan Çin ekonomisinin bir duraksama yaşadığı sonucunu çıkaranlar olabilir.
Başkan Xi Jinping ve Çin yönetici elitinin Çin ekonomisinin aşırı büyümesini engellemek için dizginleri çektiği şeklinde bir değerlendirme de yapılabilir.  Böylece Çinli liderler; ülke ekonomisini, ihracat ağırlıklı büyümeden, iç tüketimi artırarak dengeli bir büyümeye doğru iterek ülkenin gelişim yörüngesini değiştirmeye çalışıyor olabilirler. Bu karar, ekonomiye ekstra likidite enjekte dtmekten kaçınan Çin Merkez Bankası’nın bu tavrı ile de desteklenmiş olabilir. Çin Merkez Bankası son zamanlarda; likidite artırımına karşı çıkmasına ilave olarak riskli ve disipline edilmemiş bankalar için de daha sıkı kurallar getirilmesi yönünde de adımlar atmıştı.

Başkan Xi Jinping ve yardımcılarının Çin ekonomisini dönüştürrüp dönüştüremeyeceklerini söyleyebilmek için henüz biraz erken. Ama Çin ekonomisinde köklü bir değişim olacağı yine de kaçınılmaz gibi görünüyor.

Saygılar sunarım.